Nieuws & Blog


Uitnodiging Expertmeeting 29 mei 2019

Als je je bezighoudt met leren en ontwikkelen in je (school)organisatie, is het (gesproken) woord een van je belangrijkste instrumenten: je voert gesprekken met je collega’s, je geeft feedback, je steekt in overleggen in op thema’s als eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

“Het toverwoord bij schoolontwikkeling is communicatie”, zo horen we vaak in opleidingen. We weten immers dat goed met elkaar communiceren de samenwerking tussen docenten/leraren en de ontwikkeling van een professionele cultuur binnen een school of een opleiding bevordert.

Maar hoe doe je dat: ‘goed communiceren’? Hoe zorg je voor een prettig gespreksklimaat dat ertoe leidt dat datgene wat gezegd moet worden ook gezegd wordt? Hoe zorg je voor een cultuur waarin er niet om de zaken heen gedraaid wordt? Kortom, hoe zorg je ervoor dat de ‘goede communicatie’ daadwerkelijk ergens toe leidt?

Op 29 mei a.s. organiseren wij in samenwerking met Hogeschool Inholland een expertmeeting over het faciliteren en voeren van ‘het goede gesprek’. Eenieder die zich bezighoudt met (school)ontwikkeling nodigen we hiervoor van harte uit! Tijdens deze meeting, die het karakter van een workshop zal hebben, gaan we onder andere aan de slag met de hierboven genoemde vragen. Jullie eigen praktijk en jullie vaardigheden om het ‘goede gesprek’ te voeren staan daarbij centraal.

Zie ook de flyer (PDF) van Hogeschool Inholland.

We kijken ernaar uit om jou/jullie op de 29e mei te ontmoeten!

Praktische informatie