Nieuws & Blog


Invoering van het Lerarenregister uitgesteld

Minister Slob heeft op op 11 juni een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Daarin staat: “Een stevige, professionele beroepsgroep is belangrijk voor leraren en het onderwijs in Nederland. De inspanningen van de afgelopen jaren om tot zo’n beroepsgroep te komen, hebben tot nog toe onvoldoende opgeleverd.”

De minister kies daarom voor een ingrijpende koerswijziging en heeft Alexander Rinnooy Kan gevraagd om dat nader te verkennen. Rinnooy Kan gaat nog voor de zomer de eerste gesprekken voeren met lerarenorganisaties, leraren en andere betrokkenen. Naar verwachting kan Rinnooy Kan rond de herfst rapporteren over de verdere professionalisering van de beroepsgroep. Op basis daarvan kan vervolgens een nieuwe koers bepaald worden.

De minister trap ook op de rem met betrekking tot het verplichte Lerarenregister: “Pas als duidelijk is wat er nodig is om het register in te zetten als register van, voor en door de leraar gaan we de volgende stap zetten.”

Het vrijwillige register blijft ondertussen wel beschikbaar voor leraren die daar hun portfolio in hebben opgeslagen. Volgens de minister is het Lerarenregister te veel een doel op zich aan het worden, waar het eigenlijk bedoeld was als een middel om de beroepsgroep te versterken. Volgens hem moet de leraar de regie terugkrijgen. Hij is niet van plan om van bovenaf een beroepsgroep te verplichten, maar wil leraren wel ondersteunen om zo’n collectief goed vorm te geven. “Het belang van de leraar moet voorop staan. En dan kan de leraar dus ook het beste aan het roer staan”, aldus de minister.