Intervisie en supervisie voor onderwijsprofessionals

Intervisie

Intervisie betekent letterlijk “onderling kijken, kijken naar elkaar”. Het gaat om deskundigheidsbevordering in de vorm van intercollegiaal overleg. De waarde hiervan wordt nogal eens onderschat. Wie weet hoe het voelt om voor de klas te staan? Wie weet hoe het is om een school te leiden? Wie herkent jouw vraag of probleem? Juist, eigenlijk niemand behalve je collega’s.

De kracht van intervisie is dat je niet zelf je eigen probleem hoeft op te lossen, of je eigen vraag hoeft te beantwoorden. Je collega’s springen bij. En omdat zij op een bepaalde manier buiten jouw probleem of vraag staan kunnen zij onbevangen meedenken. Ieder wordt aangesproken op de eigen deskundigheid die door de intervisie verder wordt ontwikkeld.

Het gaat hier dus niet om “losse” gesprekken zoals we dat kennen in de koffiekamer of op het plein. De intervisieleider brengt structuur aan, zorgt dat er niet afgedwaald wordt en dat er geput wordt uit ieders professionaliteit. Intervisiegroepen bestaan minimaal uit 6 en maximaal uit 8 personen, plus de intervisiebegeleider. Voorwaarde is wel dat alle deelnemers binnen de organisatie eenzelfde soort functie hebben.

Aan het begin van het traject spreken we samen af wat de frequentie van het samenkomen zal zijn, welke intervisievorm er gehanteerd zal gaan worden en welke afspraken in deze groep nodig zijn om als intervisiegroep te functioneren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat een groep zelfstandig – dus zonder intervisieleider – door kan gaan.

Mocht je individueel interesse hebben in deelname aan een intervisiegroep, laat het me dan weten. Bij minimaal 6 aanmeldingen kan een zelfstandige intervisiegroep worden opgestart.

Een intervisiebijeenkomst duurt 2 uur.

Supervisie

Supervisie betekent “kijken van bovenaf”, in dit geval van door een coach. Het gaat hier om een vorm van persoonlijke en ontwikkelingsgerichte coaching. De supervisor luistert, vat samen, spiegelt, doet waar nodig suggesties en helpt hiermee de supervisant om zijn / haar eigen weg te vinden binnen zijn of haar functie. Uitgangspunt is steeds de persoonlijke leervraag die iemand heeft.

In supervisie wordt ook gekeken naar persoonlijke drijfveren, belemmerende patronen en overtuigingen die op onbewust niveau een rol spelen. Supervisie kan plaatsvinden in een individuele setting, maar ook in een klein groepje van 3 à 4 personen.

Een individuele supervisiebijeenkomst duurt 1,5 uur. Een groepsbijeenkomst duurt 2 uur.

Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen?

Bel of mail als je interesse hebt in onze dienstverlening. We vertellen je er graag meer over.