Coaching voor leerkrachten en docenten

De laatste jaren is in het onderwijs het besef gegroeid dat coaching een heel waardevol instrument is om leerkrachten en docenten verder te professionaliseren. Van tijd tot tijd kamp je als professional immers met vraagstukken waarbij het prettig kan zijn als iemand met je meekijkt in het zoeken naar strategieën om met die vraagstukken om te gaan.

Over het algemeen is het fijn om je verhaal te doen bij een deskundige buitenstaander die je fris en onbevangen een spiegel voor kan houden: iemand die je uitdaagt en steunt om het beste uit jezelf en uit je omgeving te halen.

Werkwijze en aanpak

Een persoonlijk coachingstraject voor jou als leerkracht bestaat meestal uit 10 sessies, voorafgegaan door een kennismakingsgesprek, waarin bekeken wordt wat coaching voor jou kan betekenen. Dit gesprek mondt uit in een concrete doelstelling. Na de 5e en 10e sessie vindt er een evaluatie plaats. Na de 10e sessie bespreken we ook of de coaching afgerond kan worden of voortgezet zal worden.

Een sessie duurt anderhalf uur. Kosten voor een coachingssessie bedragen 150 euro. Voor particulieren geldt een aangepast tarief.

Mogelijke thema’s

Zoveel mensen, zoveel verschillende vragen. Hieronder een greep uit vraagstukken en thema’s die aan de orde kunnen komen bij professionals in het onderwijs. Klik op de thema’s om meer informatie te lezen.

 • Perfectionisme houdt in dat je de dingen het liefst zo goed mogelijk doet. Het grootste voordeel hiervan is dat het je helpt om het beste uit jezelf te halen. Als je bij alles wat je doet streeft naar het hoogst haalbare en voortdurend een ontevreden gevoel hebt omdat je vindt dat het altijd nog beter kan, wordt perfectionisme je vijand. Als je nooit tevreden kunt zijn over jezelf, put je jezelf uit en loop je het risico overspannen te raken of een burn-out te ontwikkelen.

  Welke overtuigingen kom jij tegen in je werk? En wat is de relatie tussen jouw overtuiging en de kwaliteit van het onderwijs voor jouw leerlingen? Hoe wordt dat er beter door? Welke overtuigingen zijn behulpzaam in je werk en welke overtuigingen of gedachten werken belemmerend?

  Kernwoorden:  overtuigingen, loslaten, ontspannen, accepteren.

 • Het klaslokaal is de plek waar het meeste werk gebeurt. Regelmaat en structuur zijn van groot belang voor de inrichting van een veilig klassenklimaat. Het houden van orde maakt daar deel van uit. Sterker nog: het is essentieel voor succesvol onderwijs en hangt heel sterk samen met goed klassenmanagement.

  We weten allemaal: consequent zijn is belangrijk. Maar bij het houden van orde gaat het om nog een aantal dingen meer: het gaat om regels en afspraken op zowel klassen- als schoolniveau, om klassenmanagement, om motivatie van de leerlingen, om de houding van de leerkracht, om verantwoordelijkheid. Dit alles maakt het onderwerp orde complex.

  Aan de andere kant weten we inmiddels echter ook wat het toverwoord is op dit vlak: contact. Hoe doe je dat, écht contact met je leerlingen/studenten aangaan? Ze vertrouwen en verantwoordelijkheid geven om zelf initiatieven en beslissingen te nemen? Waar liggen jouw kwaliteiten op dit vlak? En waar je valkuilen?

  Kernwoorden: relatie docent-leerling/student,controle, contact, vertrouwen, klassenmanagement.

 • Wanneer je stelselmatig over je grenzen gaat of laat gaan, bouw je spanning op: niet alleen in je lijf, maar in je hele systeem. Die spanningsklachten zijn signalen dat er iets niet helemaal goed gaat. Wanneer je die signalen negeert, lopen de spanningsklachten op en het gevoel ontstaat dat álles je te veel is. Moeheid en lusteloosheid nemen toe. Dat is zonde, want voorheen was je enthousiast en vol met goede ideeën. Daarmee was je ooit het onderwijs ingegaan!

  Zicht krijgen op je handelen en op de patronen die je ondersteunen of juist belemmeren in je functioneren, leidt weer tot zelfvertrouwen, groei en vooral: plezier.

  Kernwoorden: presteren, overzicht, loslaten, timemanagement, controle, alles alleen willen doen.

 • Contacten met ouders zijn er altijd en overal: tijdens gewone schooldagen en ouderavonden, maar soms ook gewoon in de supermarkt. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat oudercontact belangrijk is: kinderen leren effectiever als hun ouders betrokken zijn bij school. Dit contact zorgt alleen ook nog wel eens voor spanningen.

  Kennis over en inzicht in het onderwerp loyaliteit kan helpen bij het omgaan met die spanningen: de loyaliteit tussen ouders en kinderen is immers grenzeloos. Ouders zijn emotioneel betrokken bij hun kinderen, dus is het te verwachten dat die emoties een rol spelen in het contact tussen jou als docent en die ouders. Welk effect hebben die emoties op jou? Hoe ga je daarmee om?

  Kernwoorden: omgaan met emoties, afstemmen, contact, positie, interactie, communiceren.

 • Het is de titel van een boek dat op een andere manier naar conflicten laat kijken. Waar wordt samengewerkt, ontstaan conflicten. En dat is goed, wat conflicten zijn cruciaal in de ontwikkeling van mensen en teams.

  Dat klinkt leuk, zo’n invalshoek, maar de realiteit is dat er over het algemeen maar weinig mensen zijn die staan te juichen op het moment dat ze met anderen in conflict komen. Sterker nog: het liefst gaan we voor een goede sfeer en vermijden we conflicten. Dat zit een beetje in ons mensen ingebakken. 

  Als we er vanuit gaan dat conflicten ‘part of the deal’ zijn in het werken met mensen en dat we ze zelfs nodig hebben om verder te komen in onze samenwerking, hoe werkt dat dan precies? Wat kom je in jezelf tegen aan gedrag en aan emoties? Waardoor word je getriggerd in je contact met anderen?

  Kernwoorden: ongelijk bekennen, meegesleept worden, er niet buiten kunnen blijven, partij willen trekken, je hoofd kunnen buigen, feedback versus conflict.

 • Bij het pedagogisch schoolklimaat gaat het om het totaal aan omgevingsfactoren die bijdragen aan een veilige en zorgzame leeromgeving. Het pedagogisch schoolklimaat is een belangrijke factor voor effectiviteit, zowel in de klas als in de school als geheel.

  De school moet een veilige plek zijn met duidelijke regels. Ook een goede interactie tussen de docenten en leerlingen/studenten en een positieve omgang tussen de hen onderling zijn bepalende factoren.

  Kernwoorden: Eerlijkheid versus rechtvaardigheid, straffen en belonen, veiligheid.

 • De variatie in teams is groot. We spreken over een schoolteam, een onder- en een bovenbouwteam, een managementteam, een zorgteam, een projectteam, etc. En dan zijn leraren ook vaak nog eens in verschillende teams tegelijk actief. Dit maakt het soms lastig om je, in de beperkte tijd die je hebt, betrokken en loyaal te voelen bij elk van deze teams.

  Er speelt nog veel meer: om als team echt goed te kunnen functioneren, moeten taken en rollen goed aansluiten bij ieders kwaliteiten en is het zaak dat afspraken helder en duidelijk zijn, maar spelen ook onderlinge relaties een belangrijke rol. En ook daarin speelt van alles! Inzicht in je je eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelthema’s op het vlak van communicatie en feedback draagt bij aan het verstevigen van je fundament als teamlid.

  Kernwoorden: macht, veiligheid, jezelf laten zien, tegen de stroom in durven gaan, feedback geven, communiceren, aandacht voor de persoonlijke kant.

 • Het onderwijs lijkt nooit af en is voortdurend in beweging: nieuwe inzichten op het vlak van pedagogiek en didactiek wisselen elkaar af en daarnaast stelt de maatschappij ook steeds weer andere eisen aan het onderwijs.

  Als leraar bevind je je altijd in een spanningsveld: enerzijds wordt er van je gevraagd om je handelen te verantwoorden, anderzijds word je als leraar gezien als een professional. Een heleboel aspecten van het werk zijn namelijk niet in regels vast te leggen en kennis die je door ervaring hebt opgedaan is óók heel belangrijk. Met andere woorden: het onderwijs is een vak apart!

  Juist daarom is het belangrijk om te weten wat je basis is, waar je van bent, waar je voor staat, waar je in gelooft en wat jou kleur geeft als leraar. Daarmee wordt het mogelijk om de kwaliteit te blijven leveren in de soms ingewikkelde context waarin je je werk moet doen.

  Kernwoorden: persoonlijke ontwikkeling als onderdeel van je professionele ontwikkeling, in de spiegel durven kijken, zicht krijgen op eigen kwaliteiten, out-of-the-box denken, lef, creativiteit.

 • Je brengt heel wat uren door binnen de muren van je klaslokaal: alleen, met je leerlingen/studenten. Dit is ook de charme van het beroep: je bent een professional en je neemt je eigen beslissingen tijdens je werk.

  Maar aan de andere kant: het kan soms zo fijn zijn er eens iemand met je meeloopt in de uren dat je aan het werk bent in je klaslokaal: iemand die ziet wat jij ziet. En meer. Iemand die hoort wat jij hoort. En meer. Iemand die met je meedenkt, iemand aan wie jij achteraf je vragen kunt stellen. Maar vooral: iemand van buitenaf, die weet dat elke leerling, elke situatie en elke leerkracht anders is. Die vanuit dat uitgangspunt jou volgt en met een frisse blik met jou in gesprek gaat over jouw handelen.

  Kernwoorden:  pedagogische en didactische ondersteuning, open staan voor adviezen en tips, eigenaarschap en verantwoordelijkheid, erkenning, sparren, openheid.

Geïnteresseerd in persoonlijke coaching?

Bel of mail me als je interesse hebt in coaching. Ik vertel je er graag meer over.