Invoering van het Lerarenregister uitgesteld

Minister Slob heeft op op 11 juni een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Daarin staat: “Een stevige, professionele beroepsgroep is belangrijk voor leraren en het onderwijs in Nederland. De inspanningen van de afgelopen jaren om tot zo’n beroepsgroep te komen, hebben tot nog toe onvoldoende opgeleverd.”